Ilustrační obrázek

Zdravotnictví

Největší uplatnění radioaktivních zdrojů pro oblast zdravotnictví je zejména při léčbě nádorových onemocnění. Další oblast použití radioaktivních zářičů ve zdravotnictví je při ozařování krve. Léčebné metody využívající účinků ionizujícího záření se obecně nazývají radioterapie. Radioterapie se dále rozděluje na teleterapii a brachyterapii.

Brachyterapie je způsob přímého ozařování tumoru, kdy se radioaktivní látka ve formě tekutiny nebo pevné lákty je vpravována do přímé blízkosti nádoru a dávkou radiace je zasažena poškozená oblast tkáně.

Teleterapie zahrnuje léčebné metody, kde se používá přístroj umístěný mimo tělo pacienta a na vzdálenost několika desítek centimentrů ozařuje poškozenou tkáň zvenčí. K teleterapii se používají lineární ozařovače nebo ozařovače s radioaktivním zářičem pro použití ve zdravotnictví se používají výhradně nuklidy Co-60 a Cs-137. Výhodou použití ozařovačů s radioaktivním zářičem je jednak jejich mírně nižší pořizovací hodnota, ale zejména nižší provozní náklady (výměna, údržba, kontrola atp.) než je tomu u lineárních ozařovačů.

Ionizační záření musí být nasměrováno přesně a to jak směrem a místem, tak dobou expozice potažmo přijatou dávkou. Záření působí v zasažených buňkách nevratné změny, proto je žádoucí exponovat zdravou tkáň v co nejmenší míře.

Společnost ISOTREND zajišťuje pro oblast použití ve zdravotnictví kompletní dodávky nových zářičů Co-60 a Cs-137 do max. aktivity 400 TBq.


Postup práce s ozařovači pro zdravotnictví:

Naši zkušení inženýři hlavici ozařovače demontují, převezmou na naše pracoviště, vymění použitý zářič za nový a dovezou a namontují zpět uživateli.

U starších typů ozařovačů měníme celou hlavici s použitým zdrojem za repasovanou hlavici s novým zdrojem
Součástí dodávky je doprava a kompletní servis, včetně vystavení veškeré potředné dokumentace a povedení ověřovacích zkoušek.

Provádíme demontáž a likvidaci celého ozařovacích zařízení, jeho části (hlavic a jiných stínících těles) a použitých zdrojů záření

Provádíme servis ozařovačů TERAGAM a dodáváme rovněž nové díly k tomuto typu ozařovače.

Výměny zářičů provádíme na všech používaných typech ozařovačů: Cesioterax, Chisobalt, Teragam, Theraton, Terabald, Alcyon, Gammacell, Gammabeam, Gyro Knife, Gamma Knife, Biobeam, GSR C1, GSR D1, IBL-437C a dalších.