Ilustrační obrázek

Školení a dohled

Pro subjekty nakládající se zdroji ionizujícího záření nabízíme komplexní služby pro splnění požadavků dle atomového zákona. Jako dlouholetý a plně specializovaný subjekt nabízíme:

  • služby dohlížející osoby - soustavný dohled nad radiační ochranou
  • tvorbu veškeré dokumentace dle atomového zákona (i dílčí části)
  • zajištění školení zaměstnanců a odpovědných pracovníků dle atomového zákona
  • vystavování osvědčení URZ

Služby dohlížející osoby zajišťující soustavný dohled nad radiační ochranou pro pracoviště II. a vyšší kategorie dle § 9 atomového zákona zahrnují sledování a hodnocení plnění povinností držitele povolení pro bezpečné nakládání se zdroji ionizujícího záření.

Dohlížející osoba dále zejména pomáhá držiteli povolení se zajišťováním radiační ochrany, upozorňuje na případné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Plný rozsah povinností dohlížející osoby je uveden v § 27, vyhl. 307/2002Sb. Soustavný dohled nad radiační ochranou je pro subjekty nakládající se zdroji ionizujícího záření společností ISOTREND externě zajištován na základě smlouvy, která vymezuje rozsah požadovaných služeb, četnost revizí technické, administrativní dokumentace, pracovních postupů, požadavků ochrany zdraví při práci, rozsah vzdělávání pracovníků a zabezpečuje ověřování způsobilosti pracovníků.

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na telefonním čísle: +420 267 008 200, nebo na ts@isotrend.cz.