Ilustrační obrázek

Průmysl

Jednou z hlavních činností společnosti ISOTREND je dodávka zářičů a doprovodné služby využívané v průmyslové defektoskopii (metody nedestruktivního testování - NDT) a průmyslových aplikacích.

Dodávka zářičů pro nedestruktivní testování - NDT

Metoda nedestruktivního testování výrobků, materiálů, polotovarů a průmyslových zařízení je ve celosvětově masivně rozšířena. Své využití nachází zejména ve výrobě a to ve všech jejích fázích: materiálové přípravě, při výrobním procesu samotném i při výstupní kontrole. Nedestruktivní testování nachází uplatnění ve strojírenské výrobě, chemickém průmyslu, jaderné energetice, leteckém průmyslu, při kontrole mostních konstrukcí, technologických zařízení, petrochemickém průmyslu....atd. Nedestruktivní testování bývá obecně nazýváno defektoskopie, protože slouží k odhalování skrytých vad výrobků a zařízení.

Pro defektoskopiii se podle oblasti použití používají různé typy nedestruktovních metod a jednou z nich je právě radiologická kontrola, využívající k detekci vad účinku ionizujícího záření. Pro různé průmyslové aplikace vznikají požadavky na různě silné emitenty ionizujícího záření, které jsou zastoupeny zejména nuklidy Ir-192, Se-75 a Co-60. V menší míře se využívá Yb-169 a Cs-137.

Dodávka zářičů pro průmyslové aplikace

Na základě požadavků zákazníků dokážeme vyrobit zářiče širokého spektra aktivit, které jsou dále určené např. do vlhkoměrů, hladinoměrů, boroměrů či pro geofyzikální měření ve vrtech. Zde nacházejí největší využití zářiče Co-60, Cs-137, Am-241, Am-241/Be aj. Zářiče mohou být jedno či víceplášťové a podle potřeby opatřeny různými typy závitů.

Dále vyrábíme tyčové zářiče pro ozařovny nejen v České Republice a jsme dlouholetým dodavatelem i pro zahraniční ozařovny. Průmyslové zářiče jsme schopni vyrobit až do max. vnějších rozměrů: průměr 50 mm/300 mm. Doporučená doba použití je 20 roků. Kompletní služby zahrnují montáž a demontáž z/do průmyslových zařízení. Nabízíme možnost krátkodobého zapůjčení zářiče (v řádech dní).

Doplňkové služby pro průmysl

Zkoušky dlouhodobé stability přímou metodou
Zkoušky dlouhodobé stability nepřímou metodou
Zkoušky provozní stálosti
Přejímací zkoušky
Ověřování shody se schváleným typem
Vystavování osvědčení URZ
Služby dohlížející osoby
Tvorba, správa a kontrola potřebné dokumentace pro Státní úřad pro jadernou bezpečnost