Ilustrační obrázek

Havarijní služba

Nabízíme kvalifikované řešení všech nestandardních situací, které vykazují nebo by potenciálně mohly vykazovat riziko ohrožení zdraví obyvatelstva nebo úniku do životního prostředí. Dlouholeté zkušenosti s řešením mimořádných událostí a jedinečné know-how umožňují společnosti ISOTREND poskytovat havarijní servis spojený s nekontrolovanou emisí ionizujícího záření, kontaminace radionuklidy a úniku radioaktivních látek do životního prostředí.

Havarijní servis je služba poskytovaná společností ISOTREND na základě dlouhodobé smlouvy nebo objednávky pro jednorázovou akci. Součástí dlouhodobé smlouvy může být specifikována maximální zásahová doba.

 

Služby havarijního servisu:

 

  • identifikace a zajištění nalezeného radioaktivního materiálu
  • zjištění hodnot příkonu dávkového ekvivalentu
  • zjištění přítomnosti radionuklidů v terénu a objektech mnohokanálovým mobilním anylyzátorem
  • vyhodnocení rizik
  • likvidaci starých ekologických radionuklidových zátěží
  • odstranění kontaminace radionuklidy
  • odvoz radioaktivního materiálu
  • likvidace radioaktivních materiálů
  • obnovení kontroly nad zdrojem ionizujícího záření

 

 

Naši specialisté mají dlouholeté zkušenosti s řešením všech druhů mimořádných situací. Pro bližší informace a v případě zájmu o uzavřemní smlouvy o poskytování havarijního servisu nás kontaktujte na ts@isotrend.cz, nebo na telefonním čísle: +420 267 008 200.

Pro objednávku zásahu volejte: 606 638 225