Ilustrační obrázek

Partneři

Naši partneři:

Gamma-Service Recycling GmbH je naší mateřskou společností se sídlem v Lipsku, Spolková republika Německo. Společnost byla založena v roce 1998 panem Dipl.- Phys. Jürgenem Reckinem, který je zároveň jedním ze současných jednatelů společnosti ISOTREND spol. s r.o.

Služby společnosti Gamma-Service Recycling jsou dodávky a likvidace radioaktivních materiálů v oblasti výzkumu, zdravotnictví a průmyslu, dekontaminace a vyřazováním z provozu pracovišť se zdroji ionizujícího záření jako např. jaderných elektráren, radionuklidových laboratoří, průmyslových aplikací, přípravou radioaktivních zdrojů pro recyklaci aj. Služby společnosti Gamma-Service Recycling jsou celosvětově využívané spokojenými zákazníky.

GSR
Gamma-Service Recycling jakož i ISOTREND je součástí silné mezinárodní skupiny GSG International GmbH se sídlem v Pfäffikonu, Švýcarsko.

GSG International GmbH je společnost s více než dvacetiletou historií, sdružující nejprogresivnější, celosvětově operující zástupce výrobců, vývojářů a producentů a nabízí nejpokročilejší služby a řešení v oblasti nakládání s radioaktivními materiály.

 

 


Hlavními činnostmi společnosti GSG International GmbH jsou vývoj a instalace zařízení:

  • vývoj a výroba produkčních jednotek pro radionuklidy (např. Mo-99, Tc-99m)
  • zařízení pro zdravotnoctví (ozařování krve)
  • bezpečnostní a měřící zařízení
  • horké komory

 

Dalšími činnostmi, kterými se GSG zabývá, jsou produkce a prodej uzavřených zdrojů, radionuklidů a radiofarmak, služby spojené s nakládáním, skladováním, recyklací a ukládáním radioaktivních zdrojů, produktů a zařízení, dále pak celosvětové konzultace a projektový management ve vývoji technologií a bezpečnostních postupů.

 
GSG Logo
 

Další společnosti ze skupiny Gamma-Service:

 

GSM - Gamma Service Medical GmbH se sídlem v Lipsku, Spolková republika Německo se zabývá vývojem, výrobou, provozováním gama ozařovačů pro aplikace ve zdravotnictví (zejména ozařovače krve a buněčných kultur).

Gamma Medical Logo

Isotope Technologies Dresden GmbH se sídlem v Drážďanech, Spolková republika Německo je významým dodavatelem pro výrobce, producenty a uživatele radioaktivních látek ve formě zdrojů, radiochemikálií a radiofarmak. Vyrábí zařízení pro práce s radioaktivním zářením, jako např. horké komory, stínění, laboratorní vybavení, manipulátory, zařízení na výrobu radiochemikálií a radiofarmak.

ITD Dresden