Ilustrační obrázek

O nás

Společnost ISOTREND spol. s r.o. poskytující komplexní služby v oblasti nakládání s radioaktivními látkami byla založena v roce 1992 jako nástupce Ústavu pro výzkum, vývoj a využití radioizotopů (ÚVVVR). Z těchto let pochází naše jedinečné know-how, které neustále rozvíjíme a uplatňujeme ve všech detailech naší činnosti. Kvalitu služeb dokládá i certifikát integrovaného Systému řízení kvality dle norem ČSN EN ISO 9001:2008, jehož jsme držiteli.

Hlavní činnost společnosti:

Od založení firmy se zabýváme výrobou, distribucí, výměnou - přebíjením, likvidací, přepravou a vykonáváním zkoušek uzavřených radionuklidových zářičů, především Co-60, Cs-137, Se-75, Am-241, Kr-85, Am-241/Be pro průmyslové aplikace a teleterapii. Naší specializací je výroba zářičů Ir-192 pro použití v defektoskopii.

Náš podnik je rovněž státem uznaný sklad radioaktivních látek dle vyhlášky 307/2002 Sb. s možností převzít radioaktivní odpad k úpravě pro předání na úložiště.

Kromě toho nabízíme:

odstraňování důsledků radiačních nehod nebo havárií
měření radiační situace na pracovištích
dekontaminační práce
provádíme revize defektoskopických krytů
havarijní servis
školení z radiační ochrany
legislativní servis (tvorba a supervize schvalované dokumentace SÚJB - Program zabezpečování jakosti, Vnitřní havarijní plán, Program monitorivání, Zásahové instrukce, provozní předpisy apod.)
zapůjčení defektoskopických krytů
zapůjčení zářičů
zapůjčení kontejnerů
ověřování shody zářičů se schváleným typem
vystavování osvědčení URZ
konzultace ohledně aplikace zářičů

 

Při realizaci projektů dodržujeme veškeré požadavky ochrany životního prostředí a radiační ochrany.

Vysoká úroveň produktů a poskytovaných služeb je spojením dlouholetého know-how, práce kvalitního týmu odborníků s mnohaletými znalostmi a zkušenostmi v oboru, jakož i vyspělého technického a technologického zázemí naší společnosti. Naše pracovní postupy se snažíme neustále zlepšovat a i do budoucna plánujeme další rozšiřování služeb pro naše zákazníky.

Vážíme si důvěry našich zákazníků, ať už se jedná o malé tuzemské společnosti či velké nadnárodní korporace.

Historie:

  • 1992 - založení společnosti jako jednoho z nástupců Ústav pro výzkum, vývoj a využití radioizotopů v Praze. Portfolio činnosti: výroba, distribuce, zkoušky, výměna, přeprava a likvidace uzavřených radioaktivních zářičů
  • 1997 - 2007 - ISOTREND navíc vyrábí, distribuuje a provádí servis teleterapeutických ozařovačů TERAGAM na bázi 60-Co
  • 2009 - postupný úpadek společnosti a ukončení výroby ozařovačů TERAGAM
  • 2011 - 100% podíl v ISOTRENDu nabývá společnost Gamma-Service Recycling GmbH se sídlem v Lipsku, Německo. ISOTREND se stává členem silné mezinárodní skupiny GSG International se sídlem v Pfäffikonu, Švýcarsko. Začíná ozdravovací proces společnosti.

Současnost:

  • ISOTREND renovuje svoje specializované pracoviště a rozšiřuje portfolio nabízených služeb.
  • Nově nabízené služby: provádění revizních zkoušek na gama radiografických krytech, přebíjení ozařovačů Gyro Knife a Gamma Knife, pohotovostní zásahy při mimořádných událostech (nálezech zářičů), poskytování školení v oblasti nakládání ionizujícího záření, možnost zapůjčení zářičů či gama radiografických krytů
  • Rekonstruce horké komory pro práci s významnými zdroji ionizujícího záření a rozšíření výroby zářičů Ir-192 v oblasti defektoskopie pro zahraniční trhy (EU i mimo EU).
  • ISOTREND je držitelem veškerých povolení dle atomového zákona pro provádění uvedených činností (např. povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření, s radioaktivními odpady, s jadernými materiály, nebo typových schválení na vyráběné zářiče).
  • ISOTREND je pracovištěm III. kategorie pro uzavřené radioaktivní zářiče a pracovištěm II. kategorie pro otevřené radioaktivní zářiče.

Náš cíl:

Našim cílem je poskytovat konzistentně kvalitní výsledky, poskytovat komplexní služby a tím dosáhnout naprosté spokojenosti zákazníků. Náš tým specialistů neustále vzděláváme a vážíme si jak práce našich zaměstnanců, tak přízně všech zákazníků.

Přístrojové vybavení:

Naše pracoviště je vybaveno moderními a spolehlivými technologickými zařízeními a přístoji. Objekt je maximálně zajištěn jak proti neoprávněnému vniknutí, tak proti případnému úniku nebezpečných látek do životního prostředí. Technologické a pracovní postupy jsou na vysoké úrovni, jsou pravidelně revidovány a zdokonalovány. Naše pracoviště je vybaveno například následujícími zařízeními:

Horká komora

Horká komora je určená pro práci se zářiči vysokých aktivit (do aktivity ekvivalentní 3 700 TBq Co - 60), která je v současnosti jedním ze špičkových pracovišť v ČR. Komora se pro zlepšení obslužnosti a efektivity práce v současné době modernizuje .

Polohorká komora

Ve společnosti ISOTREND se můžeme pochlubit celkem 8 polohorkými komorami, které jsou určeny pro práci se zářiči nižších aktivit. Tyto polohorké komory jsou využívány i na výrobu iridiových zářičů.

Další přístroje a zařízení

rukavicové boxy, distanční manipulátory, mobilní stínění, prostředky manipulační techniky (jeřáb, kladkostroje, vysokozdvižný vozík), obalové soubory na přepravu a skladování ZIZ - kontejnery typu A, B(U), B(M), stínící bazén, ultrazvuková dekontaminační pračka, TBq metr, spektrometry záření gama, detektor povrchové kontaminace, vakuová tlaková komora, svařovací aparatura, soustruh na zářiče apod.

Vozový park

pro přepravu zářičů, který je v souladu s požadavky na přepravu tř. 7 ADR

 

Na následujících stránkách (nebo v naší brožuře) naleznete veškeré informace o naší činnosti. Budeme potěšeni Vašim zájmem s námi spolupracovat!