Ilustrační obrázek

Certifikace

ISOTREND jako společnost, která nakládá se zdroji ionizujícího záření se řídí podmínkami zákona č.18/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů (atomového zákona) a souvisejících vyhlášek, zejména:

Vyhláška č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně

Vyhláška č. 317/2002 Sb. o schvalování obalových souborů na přepravu, skladování a ukládání jaderných materiálů a radioaktivních látek, o typovém schvalování zdrojů ionizujícího záření a o přepravě jaderných materiálů a určených radioaktivních látek (o typovém schvalování a přepravě)

Vyhláška č. 132/2008 Sb. o systému jakosti při provádění a zajišťování činností souvisejících s využíváním jaderné energie a radiačních činností a o zabezpečování jakosti vybraných zařízení s ohledem na jejich zařazení do bezpečnostních tříd

Vyhláška č. 318/2002 Sb. o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu.

Vyhláška č. 213/2010 Sb. o evidenci a kontrole jaderných materiálů a a oznamování údajů požadovaných předpisy Evropských společenství (ruší vyhlášku č. 145/1997 Sb.)

Provozování naší činnosti spadá pod působnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB). SÚJB vydává povolení k jednotlivým činnostem specifikovaným v par. 9 atomového zákona.

 

Naše základní povolení vydaná Státním úřadem pro jadernou bezpečnost:

Název dokumentu Rozhodnutí číslo Vydáno Platnost
Povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření SÚJB/OZ/1860/2014 24.1.2014 na dobu neurčitou
Program zabezpečování jakosti SÚJB/OZ/1860/2014
24.1.2014
na dobu neurčitou
Program monitorování
SÚJB/OZ/1860/2014
24.1.2014
na dobu neurčitou
Vnitřní havarijní plán a havarijní řád SÚJB/OZ/1860/2014
24.1.2014
na dobu neurčitou
Návrh na vymezení kontrolovaného pásma SÚJB/OZ/1860/2014
24.1.2014
na dobu neurčitou
Limity a podmínky bezpečného nakládání s radioaktivními odpady SÚJB/ONRV/2903/2012 6.2.2012 31.5.2016
Návrh způsobu vyřazování pracoviště z provozu SÚJB/7274/2004 14.4.2004 31.12.2014
Hodnocení vlastností ZIZ a URZ SÚJB/425/2005 27.1.2005 31.1.2014

 

a úplný seznam vydaných povolení na stránkách SÚJB

 

Certifikace ISO

Od roku 2004 jsme držiteli certifikace dle ČSN EN ISO 9001 - Systém managementu kvality, který prokazuje schopnost trvale poskytovat produkty a služby splňující požadavky zákazníka a aplikovatelné požadavky zákonů a předpisů. Efektivně řízený systém managementu kvality zlepšuje spokojenost klientů, předpokládá neustálé zlepšování procesů a ujišťuje o shodě zákonů a předpisů s požadavky zákazníků. Kvalita našich produktů a služeb je každoročně ověřována auditem.

Název dokumentu Číslo certifikátu Vydáno Platnost
Certifikát systému managementu kvality 06111105 8.7.2014
7.7.2017
Politika kvality   21.12.2004 neomezeně

 

Certifikáty pro defektoskopii:


Typové schválení pro kontejnery GammaMat
Název dokumentu Rozhodnutí číslo Vydáno Platnost
TI-F SÚJB/ONRV/1276/2013 23.1.2013 30.9.2022
TI SÚJB/ONRV/31048/2013 23.1.2013 30.9.2022
TK 30 D/2016/B(U)-85 (Rev. 13) 21.12.2012 30.6.2013
TK 100 D/2015/B(U)-85 (Rev. 13) 21.12.2012 30.6.2013
TSI 3 CDN/2086/B(U)-96 (Rev.1) 26.1.2009 31.3.2014
TSI 5 CDN/2086/B(U)-96 (Rev.1) 26.1.2009 31.3.2014
SE B(U) RUS/5373/B(U)-96 (Rev.1) 10.6.2009 25.5.2014
SE A není zapotřebí pro daný typ  
 

Certifikáty SPECIAL FORM pro zářiče
Název dokumentu Identifikační označení Vydáno Platnost
SR - 17 RUS/6223/S - 96 18.2.2011 18.2.2016
CO1HB PL/0023/S - 05 18.11.2011 18.10.2014
LIR CZ/1026/S - 96 13.2.2012 31.12.2022
LSE CZ/1026/S - 96 13.2.2012 31.12.2022
LCO CZ/1026/S - 96 13.2.2012 31.12.2022
LCS CZ/1026/S - 96 13.2.2012 31.12.2022
LAM CZ/1026/S - 96 13.2.2012 31.12.2022
LRA CZ/1026/S - 96 13.2.2012 31.12.2022
LPU CZ/1026/S - 96 13.2.2012 31.12.2022
LAB CZ/1026/S - 96 13.2.2012 31.12.2022
LPB CZ/1026/S - 96 13.2.2012 31.12.2022

Dokumentace pro odběratele vysokoaktivních URZ dle § 33 odst. 8 vyhlášky 307/2002 Sb.:

Výrobce nebo dodavatel zajistí, aby součástí dokumentace každého vyráběného nebo dováženého typu vysokoaktivního zářiče byla fotografie nebo jiné obdobné vyobrazení zářiče a pro něj obvykle používaného obalu.

  • URZ 192Ir - uzavřený radionuklidový zářič Ir-192
  • URZ 60Co - uzavřený radionuklidový zářič Co-60
  • URZ 75Se - uzavřený radionuklidový zářič Se-75